شرایط و هزینه زندگی در ایتالیا

شرایط و هزینه زندگی در ایتالیا

اگر قصد مهاجرت به ایتالیا را دارید، بعد از ورود به این کشور یکی از اولین چیزهایی که با آن مواجه خواهید شد شرایط و هزینه زندگی در ایتالیا است. برای اینکه بفهمید زندگی در ایتالیا چقدر هزینه دارد، روال معمول این است که تحقیق کنید هزینه‌های معمولی زندگی در این کشور چقدر است و چه چیزی در انتظار شماست.
اگرچه ایتالیا کشور نسبتاً کوچکی است، اما تفاوت‌های زیادی در هزینه‌های زندگی بین مناطق شمالی و جنوبی این کشور و همچنین بین شهرها و حومه‌های آنها وجود دارد. این موارد متغیرهایی هستند که سطوح بسیار متفاوتی از هزینه‌ها را ایجاد می‌کنند.

ادامه مطلب