شرایط و هزینه زندگی در آمریکا

شرایط و هزینه زندگی در آمریکا

در خصوص شرایط و هزینه زندگی در آمریکا باید عنوان کرد که آمریکا کشوری گران است و در شهرهای نیویورک و دیگر شهرهای بزرگ این کشور گرانی بیشتر مشهود است. با این وجود فرصت‌های شغلی در آنجا مطلوب و درآمدها بالا هستند، ولی با یک حساب و کتاب دقیق و با توجه به در نظر گرفتن مالیات‌ها به این نتیجه می‌رسیم که هزینه زندگی در این کشور بالا است. خیلی از افراد در اقصی نقاط جهان رویای زندگی در آمریکا را دارند، به همین دلیل جمعیت مهاجر زیادی در این کشور زندگی می‌کنند. قبل از پرداخت به شرایط و هزینه زندگی در آمریکا در ابتدا در مورد خصوصیات این کشور با شما صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب