تیم حرفه‌ای STUDY2020

دکتر صمد دوستدار

مدیرعامل و مؤسس

تیم وکلای قانونی مهاجرت

امیر اردلان انصاری

مشاور قانونی مهاجرت کانادا

شماره مجوز: R709304

استیسی لی

مشاور قانونی مهاجرت کانادا

شماره مجوز: R534833

میوا کاراکی

مشاور قانونی مهاجرت کانادا

شماره مجوز: R530543

دانیلا لیما

مشاور قانونی مهاجرت کانادا

شماره مجوز: R711644

تیم کارشناسان پشتیبانی

نگار شاکرنیا

مدیر بازاریابی و سرپرست کارشناسان پشتیبانی

آرزو دادرس‌نیا

کارشناس پشتیبانی

آرزو مطبوع

کارشناس پشتیبانی

آرش فرهمندی

کارشناس پشتیبانی

آناهیتا خان محمدی

کارشناس پشتیبانی

ایمان امینی

کارشناس پشتیبانی

بهاره کهن

کارشناس پشتیبانی

پریسا پولادی

کارشناس پشتیبانی

پوریا راد

کارشناس پشتیبانی

رضا نعمت

کارشناس پشتیبانی

رضا رضوانی

کارشناس پشتیبانی

ساناز حیدری

کارشناس پشتیبانی

ساناز رستگار

کارشناس پشتیبانی

سحر افشاری

کارشناس پشتیبانی

سحر فرامرزی

کارشناس پشتیبانی

حسین اسکندری

کارشناس پشتیبانی

سوده زمانی

کارشناس پشتیبانی

شهرزاد فرهمند

کارشناس پشتیبانی

شایان مساوات

کارشناس پشتیبانی

شهره شهنوازی

کارشناس پشتیبانی

شیلا قادری

کارشناس پشتیبانی

عاطفه مویسات

کارشناس پشتیبانی

علی‌اکبر علی‌بابایی

کارشناس پشتیبانی

علی محمدی

کارشناس پشتیبانی

عماد مجد

کارشناس پشتیبانی

فرشته سلامت

کارشناس پشتیبانی

فرناز طاهری

کارشناس پشتیبانی

فرید حسینی

کارشناس پشتیبانی

محمد امین حسینی پناه

کارشناس پشتیبانی

محمد ایزدی

کارشناس پشتیبانی

محمد پورطاهریان

کارشناس پشتیبانی

محمد طباطبائی

کارشناس پشتیبانی

مریم پولادی

کارشناس پشتیبانی

مریم حقیقی

کارشناس پشتیبانی

مریم خلیلیان

کارشناس پشتیبانی

ملیسا حاجی وهاب‌زاده

کارشناس پشتیبانی

مهدی فلاح

کارشناس پشتیبانی

مهران کرمانی‌فر

کارشناس پشتیبانی

مینا شریفات

کارشناس پشتیبانی

نرگس پوستی

کارشناس پشتیبانی

نسیم مجاب

کارشناس پشتیبانی

نیلوفر شیرازی

کارشناس پشتیبانی

نیما آماده

کارشناس پشتیبانی

هادی احمدی

کارشناس پشتیبانی

هانیه دوستدار

هماهنگ‌کننده

هدی احمدی

کارشناس پشتیبانی

تیم مشاوران عرب‌زبانان

فنن خالد

سرپرست کارشناسان پشتیبانی عرب‌زبانان

رزان وليد أشرف

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

احمد هشام

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

انور مجدي

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

انهار هايدن

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

د. بشار حلوم

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

دينا بدوي

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

رزان الانباري

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

سجاد احسان

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

سلمى بابكر

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

سهام الخشيف

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

علي فائز

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

كوردستان عمر

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

محمد شوقي

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

محمد علوة

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

مصطفى الشرشاوي

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

مصطفى مصطفى

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

نور الدين أثير

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

يوسف النافیا

کارشناس پشتیبانی عرب‌زبانان

تیم ویزا

غزال حاتم

کارشناس استادی‌پلن

پرستو امیری

کارشناس استادی‌پلن

مریم غفاریان

کارشناس استادی‌پلن

نجمه سراجی

کارشناس استادی‌پلن

مهری علیزاده

کارشناس استادی‌پلن

ساحل حاتم

کارشناس استادی‌پلن

ساناز روحانی

کارشناس استادی‌پلن

بهاره دهستانی

کارشناس استادی‌پلن

زهرا نوربخش

کارشناس استادی‌پلن

ساناز زحلی

کارشناس استادی‌پلن

مهرنوش عامل

کارشناس استادی‌پلن

هانا حسینی

کارشناس استادی‌پلن

تیم پذیرش

میلاد صفرخانی

سرپرست تیم

مهسا مجاب

هماهنگ‌کننده ارشد پذیرش

آرمیتا اتحاد

هماهنگ‌کننده پذیرش

پارمیدا احسانی

هماهنگ‌کننده پذیرش

پریسا جعفرنژاد

هماهنگ‌کننده پذیرش

ملیحه برناکی

هماهنگ‌کننده پذیرش

تیم رسانه و ارتباطات

پوریا راد

مدیر فناوری و اطلاعات

علی رفیعی

مدیر مارکتینگ

سحر دوستدار

طراح و هماهنگ‌کننده رسانه

فرنوش تولایی

طراح

فیروزه کامکار

طراح

تیم پشتیبانی سرمایه‌گذاری و کسب و کار

رضا رضوانی

هماهنگ‌کننده

رضا نعمت

هماهنگ‌کننده

عماد مجد

هماهنگ‌کننده

آرش فرهمندی

هماهنگ‌کننده

تیم منابع انسانی

حمیده پورطاهریان​

مدیر تیم

آزاده ذوالفقاری

کارشناس منابع انسانی

سارا شه‌کلاهی

مسئول امور قراردادها

تیم پشتیبانی اکسپرس اینتری

دانیلا لیما

مشاور قانونی مهاجرت کانادا​

شایان مساوات

سرپرست تیم

آناهیتا خان‌محمدی

هماهنگ‌کننده

تیم مالی و حسابداری

حمیده پورطاهریان

مدیر تیم

محمد پورطاهریان

هماهنگ‌کننده

پریسا پولادی

هماهنگ‌کننده

هانیه دوستدار

هماهنگ‌کننده

تیم مستندات

فرید حسینی

سرپرست تیم

مهران کرمانی‌فر

سرپرست تیم

مائده عابدی

هماهنگ‌کننده

فاطمه اله‌یاری

هماهنگ‌کننده

رابعه بابائی

هماهنگ‌کننده

شیدا هدایتی

هماهنگ‌کننده

فاطمه سعیدی

هماهنگ‌کننده

مرضیه علمایی

هماهنگ‌کننده

تیم هماهنگی

میلاد صفرخانی

هماهنگ‌کننده

زهرا نیکبخت

هماهنگ‌کننده

فرشته سلامت

هماهنگ‌کننده

مریم پولادی

هماهنگ‌کننده

صفورا زهانی

هماهنگ‌کننده

تیم آکادمیک

یاسمن نوروز

سرپرست تیم

محمدرضا معماریان پور

هماهنگ‌کننده

الهام حمیدیان

هماهنگ‌کننده

امیررضا کوروش‌نیا

هماهنگ‌کننده

یاسمن داوری

هماهنگ‌کننده