تیم حرفه‌ای STUDY2020

دکتر صمد دوستدار

مدیرعامل و مؤسس

تیم مدیریت

محمدعلی محمدی

معاون مدیرعامل و مدیر توسعه کسب و کار

رضا مسینائی

رئیس بخش ویزا و مهاجرت

حمیده پورطاهریان

رئیس حسابداری و منابع انسانی

مونا کیا

رئیس بخش پذیرش

هادی علی‌بابایی

مدیر داخلی

نگار شاکرنیا

مدیر بازاریابی و سرپرست مشاوران

فنن خالد

سرپرست مشاوران عرب‌زبانان

تیم مشاوران

آرزو دادرس‌نیا

مشاور

آرزو مطبوع

مشاور

آرش فرهمندی

مشاور

آناهیتا خان محمدی

مشاور

ایمان امینی

مشاور

بابک حق شناس

مشاور

بهاره کهن

مشاور

پرستو جوادی

مشاور

پریسا پولادی

مشاور

پوریا راد

مشاور

درسا چرخیان

مشاور

رضا نعمت

مشاور

رضا رضوانی

مشاور

ساناز حیدری

مشاور

ساناز رستگار

مشاور

سحر افشاری

مشاور

سحر فرامرزی

مشاور

سحر قنبری

مشاور

سعیده محمدی

مشاور

سمیلا نظیری

مشاور

حسین اسکندری

مشاور

سوده زمانی

مشاور

شهرزاد فرهمند

مشاور

شایان مساوات

مشاور

شهره شهنوازی

مشاور

شیلا قادری

مشاور

عاطفه مویسات

مشاور

علی‌اکبر علی‌بابایی

مشاور

علی محمدی

مشاور

عماد مجد

مشاور

غزاله رحمانی نامقی

مشاور

فاطمه غلامپور گرمجانی

مشاور

فرشته سلامت

مشاور

فرناز طاهری

مشاور

فرید حسینی

مشاور

محمد امین حسینی پناه

مشاور

محمد ایزدی

مشاور

محمد پورطاهریان

مشاور

محمد طباطبائی

مشاور

مریم پولادی

مشاور

مریم تاجدین

مشاور

مریم حقیقی

مشاور

مریم خلیلیان

مشاور

ملیسا حاجی وهاب‌زاده

مشاور

مهدی فلاح

مشاور

مهران کرمانی‌فر

مشاور

مینا شریفات

مشاور

نرگس پوستی

مشاور

نسیم مجاب

مشاور

نگین رحمانی

مشاور

نیلوفر شیرازی

مشاور

نیما آماده

مشاور

هادی احمدی

مشاور

هانیه دوستدار

هماهنگ‌کننده

هدی احمدی

مشاور

تیم مشاوران عرب‌زبان

فنن خالد

سرپرست مشاوران عرب‌زبانان

رزان وليد أشرف

مشاور عرب‌زبانان

احمد هشام

مشاور عرب‌زبانان

انور مجدي

مشاور عرب‌زبانان

انهار هايدن

مشاور عرب‌زبانان

د. بشار حلوم

مشاور عرب‌زبانان

دينا بدوي

مشاور عرب‌زبانان

رزان الانباري

مشاور عرب‌زبانان

سجاد احسان

مشاور عرب‌زبانان

سلمى بابكر

مشاور عرب‌زبانان

سهام الخشيف

مشاور عرب‌زبانان

علي فائز

مشاور عرب‌زبانان

كوردستان عمر

مشاور عرب‌زبانان

محمد شوقي

مشاور عرب‌زبانان

محمد علوة

مشاور عرب‌زبانان

مصطفى الشرشاوي

مشاور عرب‌زبانان

مصطفى مصطفى

مشاور عرب‌زبانان

نور الدين أثير

مشاور عرب‌زبانان

يوسف النافیا

مشاور عرب‌زبانان

تیم ویزا

رضا مسینائی

مدیر تیم

استیسی لی

مشاور قانونی مهاجرت کانادا

میوا کاراکی

مشاور قانونی مهاجرت کانادا

دانیلا لیما

مشاور قانونی مهاجرت کانادا

هلیا نمازیان

هماهنگ‌کننده

ملیحه غلامپور

هماهنگ‌کننده

نگین رحمانی

هماهنگ‌کننده

غزال حاتم

کارشناس استادی‌پلن

پرستو امیری

کارشناس استادی‌پلن

مریم غفاریان

کارشناس استادی‌پلن

نجمه سراجی

کارشناس استادی‌پلن

مهری علیزاده

کارشناس استادی‌پلن

ساحل حاتم

کارشناس استادی‌پلن

ساناز روحانی

کارشناس استادی‌پلن

بهاره دهستانی

کارشناس استادی‌پلن

زهرا نوربخش

کارشناس استادی‌پلن

ساناز زحلی

کارشناس استادی‌پلن

مهرنوش عامل

کارشناس استادی‌پلن

هانا حسینی

کارشناس استادی‌پلن

تیم پذیرش

مونا کیا

رئیس بخش پذیرش

میلاد صفرخانی

سرپرست تیم

مهسا مجاب

هماهنگ‌کننده ارشد پذیرش

آرمیتا اتحاد

هماهنگ‌کننده پذیرش

پارمیدا احسانی

هماهنگ‌کننده پذیرش

سمانه حمزه

هماهنگ‌کننده پذیرش

پریسا جعفرنژاد

هماهنگ‌کننده پذیرش

ملیحه برناکی

هماهنگ‌کننده پذیرش

تیم رسانه و ارتباطات

پوریا راد

مدیر فناوری و اطلاعات

سحر دوستدار

طراح و هماهنگ‌کننده رسانه

فرنوش تولایی

طراح

فیروزه کامکار

طراح

تیم پشتیبانی سرمایه‌گذاری و کسب و کار

محمدعلی محمدی

مدیر تیم

رضا رضوانی

هماهنگ‌کننده

رضا نعمت

هماهنگ‌کننده

عماد مجد

هماهنگ‌کننده

آرش فرهمندی

هماهنگ‌کننده

تیم منابع انسانی

حمیده پورطاهریان​

مدیر تیم

فرزین جماعت‌لو

کارشناس منابع انسانی

علی رفیعی

سرپرست بخش خدمات و اطلاعات مشتری

سارا شه‌کلاهی

مسئول امور قراردادها

تیم پشتیبانی اکسپرس اینتری

رضا مسینائی

مدیر تیم

دانیلا لیما

مشاور قانونی مهاجرت کانادا​

شایان مساوات

سرپرست تیم

آناهیتا خان‌محمدی

هماهنگ‌کننده

مریم تاجدین

هماهنگ‌کننده

تیم مالی و حسابداری

حمیده پورطاهریان

مدیر تیم

محمد پورطاهریان

هماهنگ‌کننده

پریسا پولادی

هماهنگ‌کننده

هانیه دوستدار

هماهنگ‌کننده

تیم مستندات

هادی علی‌بابایی

مدیر تیم

فرید حسینی

سرپرست تیم

مهران کرمانی‌فر

سرپرست تیم

مائده عابدی

هماهنگ‌کننده

فاطمه اله‌یاری

هماهنگ‌کننده

رابعه بابائی

هماهنگ‌کننده

شیدا هدایتی

هماهنگ‌کننده

فاطمه سعیدی

هماهنگ‌کننده

مرضیه علمایی

هماهنگ‌کننده

تیم هماهنگی

فاطمه محمدی

هماهنگ‌کننده ارشد

میلاد صفرخانی

هماهنگ‌کننده

زهرا نیکبخت

هماهنگ‌کننده

فرشته سلامت

هماهنگ‌کننده

مریم پولادی

هماهنگ‌کننده

صفورا زهانی

هماهنگ‌کننده

تیم آکادمیک

هادی علی‌بابائی

مدیر تیم

یاسمن نوروز

سرپرست تیم

محمدرضا معماریان پور

هماهنگ‌کننده

الهام حمیدیان

هماهنگ‌کننده

امیررضا کوروش‌نیا

هماهنگ‌کننده

یاسمن داوری

هماهنگ‌کننده