ده سوال آفیسر از شما در فرودگاه کانادا که باید بدانید!

ده سوال آفیسر از شما در فرودگاه کانادا که باید بدانید!

به‌عنوان مهاجری که وارد کانادا می‌شوید، باید برای سوال آفیسر در فرودگاه که از شما می‌پرسند، آماده شوید. هدف از این سؤالات تأیید هویت شما، ارزیابی‌پذیرش شما در کانادا و بررسی مدارک لازم برای ورود به این کشور است. در ادامه به این سؤالات که در فرودگاه کانادا توسط افسران پرسیده می‌شود، می‌پردازیم.

ادامه مطلب