دانشگاه Windsor

مقدمه این دانشگاه یکی از دانشگاه‌های پذیرش بالای دانشجویان بین‌المللی در کانادا است. بین‌المللی بودن دانشگاه و وجود برنامه‌هایی برای پ...

ادامه مطلب

دانشگاه Trent

مقدمه دانشگاه برنامه‌های آموزشی متنوعی را ارائه می‌دهد. دانشگاه تمرکز بر روی آموزش مبتنی‌بر تجربه دارد و به دانشجویان فرصت‌های آموزشی ...

ادامه مطلب

دانشگاه Lakehead

مقدمه آموزش در این دانشگاه بر روی تحقیقات و کارآمدی تأکید دارد و دانشجویان را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. دانشگاه Lakehead دا...

ادامه مطلب

دانشگاه Brock University

مقدمه تحصیلات تازه و گروه‌های تحقیقاتی فعال، دانشگاه بروک را یک محیط پویا و پویشگرانه برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی فراهم می‌کند. ...

ادامه مطلب