دبیرستان Sir Wilfrid Laurier School Board

دبیرستان Sir Wilfrid Laurier School Board یک بورد آموزشی عمومی است. این بورد آموزشی در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز را در سراسر مناطق ساکن خود تحت پوشش دارد. SWLSB شامل مدارس ابتدایی، مدارس متوسطه و مدارس ثانویه است.
هدف این بورد آموزشی ارائه یک آموزش عالی و یک محیط آموزشی امن و محافظه کارانه برای دانش‌آموزان است. آنها به‌طور مداوم بهبود فرآیندهای آموزشی خود را تحت نظارت داشته و تلاش می‌کنند تا بهترین تجربه آموزشی را برای همه دانش‌آموزان فراهم کنند.
از جمله اهداف سیاست‌ها، عبور از همه روش‌های آموزشی نوین است و ایجاد یک محیط یادگیری مناسب برای همه دانش‌آموزان با احترام به تفاوت‌ها و نیازهای شخصی آنها است. همچنین به توسعه مهارت‌های عمومی و تحصیلی دانش‌آموزان و ایجاد ارتباطات قوی با والدین و جامعه اهمیت می‌دهند.

ادامه مطلب