University Canada West

دانشگاه University Canada West

مقدمه این دانشگاه برنامه‌های تحصیلی در رشته‌های کسب و کار و فناوری اطلاعات ارائه می‌دهد. این برنامه‌ها شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و ...

ادامه مطلب

دانشگاه Vancouver Community

مقدمه یک دانشگاه دولتی است که تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش استان بریتیش کلمبیا در کانادا فعالیت میکند. این دانشگاه به‌عنوان یک مؤس...

ادامه مطلب

دانشگاه Langara College

مقدمه به‌عنوان یکی از موسسات آموزش عالی معتبر در کانادا شناخته شده است. و برنامه‌های تحصیلی متنوعی در رشته‌های مختلف ارائه می‌دهد. از...

ادامه مطلب

مدرسه Bodwell High‌ School, BC

مقدمه یک مدرسه بین‌المللی است که در شهر ونکوور، بریتیش کلمبیا، کانادا قرار دارد. و برنامه‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان دبیرستانی و دانش...

ادامه مطلب